Kayıt İçin İstenen Belgeler

Temel Silahsız Özel Güvenlik Kursu

Silahsız güvenlik kursu, ilk defa silahsız özel güvenlik olmak isteyen adayların başvurabileceği bir eğitimdir. “Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi” alabilmek için bazı şartlar vardır.

Silahsız Özel Güvenlik Olmak İçin Şartlar

Silahsız özel güvenlik olabilmeniz için en az ortaokul mezunu olmanız ve 18 yaşınızı bitirmiş olmanız gerekmektedir. Özel Güvenlik Eğitimlerinde boy, kilo ve üst yaş sınırı aranmaz. Eğer bu şartlara uyuyorsanız sizde silahsız özel güvenlik kursuna katılabilirsiniz.,.

Silahsız Özel Güvenlik Olmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için kursumuza kayıt olurken getirmeniz gereken bazı evraklar vardır. Bu evraklar şu şekildedir;

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkeklerde; sakalsız kravatıl zemin rengi beyaz. Bayanlarda ise kolye ve küpesiz zemin rengi beyaz.)
  • En az ortaokulu bitirdiğinize dair Diploma Fotokopisi veya Lise/üniversite okuyor iseniz Öğrenci Belgesi
  • Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Devlet hastanelerinden alınabilen, KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, başhekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahsız Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Not: Her eğitim kurumunun kontenjan sınırı vardır dilerseniz kurumumuza sadece nüfus cüzdanı fotokopiniz ile gelerek yerinizi ayırttırabilir ve ön kayıt olabilirsiniz. Böylece herkesten önce yerinizi ayırmış ve ön kayıt olmuş olursunuz.

Silahsız Özel Güvenlik Dersleri Ne Kadar Sürer?

Silahsız özel güvenlik kursu toplam 100 saatlik derslerden oluşur. Yaklaşık olarak 12 güne tekâmül eder ve 100 ders saati sürer. Bu dersler, özel güvenliğin bilmesi gereken temel derslerden oluşur. Bu kurumumuzda verilen eğitimler hem sınava yönelik hemde mesleğinize yönelik olarak verilir. 

Silahsız Güvenlik Eğitimi Hangi Derslerden Oluşur?

Yaklaşık 12 gün süren silahsız güvenlik kursunda aşağıdaki dersler verilmektedir. 

Temel Dersler (silahsız güvenlik kursu) : 

*Özel Güvenlik Hukuku,
*Güvenlik Tedbirleri,
*Yangın Bilgisi,
*Kişi Koruma,
*Genel Kollukla İlişkiler,
*Etkili İletişim,
*Uyuşturucu Madde Bilgisi,
*Temel İlk Yardım,
*Güvenlik Sistem ve Cihazları,
*Kalabalık Yönetimi  gibi temel derslerden oluşmaktadır.

Özel Güvenlik Eğitimlerini konusunda uzman eğiticiler ile emekli emniyet müdürleri tarafından profesyonel eğiticiler tarafından verilmektedir. Amacımız sizlerin özel güvenlik sınavlarında en yüksek başarıyı sağlamak özel güvenlik sektörüne başarılı personeller yetiştirmektir.

Temel Silahlı Özel Güvenlik Kursu

Silahlı güvenlik kursu, ilk defa silahsız özel güvenlik olmak isteyen adayların başvurabileceği bir eğitimdir. “Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi” alabilmek için bazı şartlar vardır.

Silahlı Özel Güvenlik Olmak İçin Şartlar

Silahlı özel güvenlik olabilmeniz için en az lise mezunu olmanız ve 21 yaşınızı bitirmiş olmanız gerekmektedir. Özel Güvenlik Eğitimlerinde boy, kilo ve üst yaş sınırı aranmaz. Eğer bu şartlara uyuyorsanız sizde silahlı özel güvenlik kursuna katılabilirsiniz.,.

Silahlı Özel Güvenlik Olmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için kursumuza kayıt olurken getirmeniz gereken bazı evraklar vardır. Bu evraklar şu şekildedir;

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkeklerde; sakalsız kravatıl zemin rengi beyaz. Bayanlarda ise kolye ve küpesiz zemin rengi beyaz.)
  • En az liseyi bitirdiğinize dair Diploma Fotokopisi veya üniversite okuyor iseniz Öğrenci Belgesi
  • Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Devlet hastanesinden alınabilen, KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, başhekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Not: Her eğitim kurumunun kontenjan sınırı vardır dilerseniz kurumumuza sadece nüfus cüzdanı fotokopiniz ile gelerek yerinizi ayırttırabilir ve ön kayıt olabilirsiniz. Böylece herkesten önce yerinizi ayırtmış ve ön kayıt olmuş olursunuz.

Silahlı Özel Güvenlik Dersleri Ne Kadar Sürer?

Silahlı özel güvenlik kursu toplam 120 saatlik derslerden oluşur. Yaklaşık olarak 15 güne tekâmül eder ve 120 ders saati sürer. Bu dersler, özel güvenliğin bilmesi gereken temel derslerden oluşur. Bu kurumumuzda verilen eğitimler hem sınava yönelik hemde mesleğinize yönelik olarak verilir. 

Silahlı Güvenlik Eğitimi Hangi Derslerden Oluşur?

Yaklaşık 15 gün süren silahlı güvenlik kursunda aşağıdaki dersler verilmektedir. 

Temel Dersler (silalı güvenlik kursu) : 

*Özel Güvenlik Hukuku, 
*Güvenlik Tedbirleri, 
*Yangın Bilgisi, 
*Kişi Koruma, 
*Genel Kollukla İlişkiler, 
*Etkili İletişim, 
*Uyuşturucu Madde Bilgisi, 
*Temel İlk Yardım, 
*Güvenlik Sistem ve Cihazları, 
*Kalabalık Yönetimi
*Silah Atış Eğitimi  gibi temel derslerden oluşmaktadır.

Özel Güvenlik Eğitimlerini konusunda uzman eğiticiler ile emekli emniyet müdürleri tarafından profesyonel eğiticiler tarafından verilmektedir. Amacımız sizlerin özel güvenlik sınavlarında en yüksek başarıyı sağlamak özel güvenlik sektörüne başarılı personeller yetiştirmektir.

Silahlı Yenileme Özel Güvenlik Kursu;

Özel güvenlik kimlik kartı yada Güvenlik Sertifikasının geçerlilik süresi dolmasına 6 ay kala mutlaka yenileme eğitimi almaları gerekmektedir. Silahlı Yenileme eğitiminin süresi 60 saattir. Silahlı Yenileme Kursuna Kayıt için gerekli evraklar1- 2 Adet Fotoğraf (Erkek Adaylarda; Sakalsız, Kravatlı, küpesiz, zemin rengi beyaz. Bayan Adaylar da ise kolye ve küpesiz zemin rengi beyaz)2- Diploma Fotokopisi3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi4- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi / Temel Eğitim Sertifikası Fotokopisi. 

Not: Silahlı Yenileme kursuna özel güvenlik kimlik kartı yada özel güvenlik sertifikası olan kişiler diledikleri zaman katılabilirler. (5188 Sayılı kanunda değişiklik yapılmış olup daha önceden özel güvenlik kimlik kartının süresinin bitmesine 1yıl kalanlar yada enaz 6 ay kalanlar girmeliydiler şimdi bu zorunluluk yapılan kanun değişikliğiyle kalkmıştır. Diledikleri zaman yenileme eğitimi alıp kimlik kartlarının süresini uzatabilirler)

Silahsız Yenileme Özel Güvenlik Kursu;

Özel güvenlik kimlik kartının/ özel güvenlik eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dolmasına 6 Ay kala mutlaka yenileme eğitimi almaları gerekmektedir. Silahsız Yenileme Eğitimi toplam 50 saattir.Silahsız Yenileme Kursuna Kayıt için gerekli evraklar1- 2 Adet Fotoğraf ( Erkek Adaylar da Sakalsız, Kravatlı, küpesiz zemin rengi beyaz. Bayan Adaylar da ise Kolye ve Küpesiz zemin rengi beyaz)2-Diploma Fotokopisi3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi4-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi.

Not: Bu kursa özel güvenlik kimlik kartı yada özel güvenlik sertifikası olan kişiler diledikleri zaman katılabilirler. (5188 Sayılı kanunda değişiklik yapılmış olup daha önceden özel güvenlik kimlik kartının süresinin bitmesine 1yıl kalanlar yada enaz 6 ay kalanlar girmeliydiler şimdi bu zorunluluk yapılan kanun değişikliğiyle kalkmıştır. Diledikleri zaman yenileme eğitimi alıp kimlik kartlarının süresini uzatabilirler…)


Silahsız Kimliği Silahlıya Çevirme Kursuna

En az Lise mezunu 21 yaşını bitirmiş 22 yaşından gün almış olanlar ve silahsız güvenlik sertifikasına yada özel güvenlik kimlik kartına sahip kişiler bu eğitimi alabilirler. Silahsız sertifikasını / silahsız kimliğini silahlıya çevirmek isteyenler 20 saat silah dersi görecektir.

Silahsız Kimliği Silahlıya Çevirme Kursuna Kayıt için gerekli evraklar1- 2 Adet Fotoğraf ( Sakalsız, Kravatlı,Kolye,Küpesiz)2- En az Lise Diploma Fotokopisi3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi4- Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi / Silahsız Özel güvenlik Sertifika Fotokopisi5- Silahlı Özel Güvenlik Olur İbareli Sağlık Raporu (Bu raporu tam teşekküllü devlet hastanelerinden alabilirsiniz. Raporda mutlaka SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibaresi olmalıdr.

Not : Silahsız kimliği silahlıya çevirmek isteyenler en az lise mezunu ve silahsız özel güvenlik kimlik kartı yada sertifikası olması gerekir. Özel Güvenlik Meslek Yüksekokulu Mezunları diploma yada okuldan almış oldukları gecici belge ile kayıt yaptırabilirler.