Özel Güvenlik Eğitimleri

Silahsız Güvenlik Eğitimi ( Silahsız Güvenlik Kursu ):

       İlk defa özel güvenlik eğitimi ( özel güvenlik kursu ) alacaklar için kurs süresi toplam 100 ders saatidir. İlköğretim Okulu mezunu(ortaokulu bitirmiş) ve 18 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almış kişiler katılabilirler. Kurs tarih ve ücretlerimiz için bize buradan ulaşabilirsiniz…

Silahsız Özel Güvenlik Kursuna Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1- 2 Adet Fotoğraf (Erkek Adaylar da Sakalsız, Kravatlı, küpesiz zemin rengi beyaz. Bayan Adaylar da ise kolye ve küpesiz, zemin rengi beyaz)
2-En az Ortakoul Diploma Fotokopisi(Lise ve Üniversitede de okuyor iseniz öğrenci belgesi)
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Silahsız Özel Güvenlik Olur İbareli Sağlık Raporu ( Tıp merkezlerinden SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibaresi olması gerekmektedir.) 

Not: Silahsız özel güvenlik eğitimi alabilmeniz için kanun gereği en az ortaokul ( 8yıl) mezuniyet şartı vardır. Lise ve dengi okullarda okuyor iseniz bu eğitimi alabilirsiniz. İlkokul mezunları (5yıl) bu eğitimi alamazlar.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi ( Silahlı Özel Güvenlik Kursu ) :

ilk defa özel güvenlik eğitimi ( özel güvenlik kursu ) alacak kişilere verilen bir eğitimtir. Silahlı özel güvenlik eğitim süresi toplam 120 ders saatidir. Lise mezunu ve 21 yaşını doldurmuş 22 yaşından gün almış olanlar katılabilirler. Özel güvenlik kurs tarihleri ve ücretlerimiz için bize buradan ulaşabilirsiniz…

Silahlı Eğitim Kursuna Kayıt için gerekli evraklar
1- 2 Adet Fotoğraf ( Erkek Adaylarda Sakalsız, Kravatlı, küpesiz, zemin rengi beyaz. Bayan adaylarda ise kolye ve küpesiz zemin rengi beyaz)
2- En Az Lise Diploma Fotokopisi(üniversitede okuyor iseniz öğrenci belgesi)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Silahlı Özel Güvenlik Olur İbareli Sağlık Raporu.( Sağlık raporu tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması gerekmektedir) 

Not: Silahlı güvenlik kursuna katılabilmeniz için kanun gereği en az lise mezuniyet şartı aranır. Lise ve dengi okullarda okuyor olmak bu eğitim almaya yeterli değildir. Kanun gereği en az lise mezuniyet şartı aranır. Ortaokul yada Lise de okuyor iseniz ancak silahsız güvenlik eğitimi alabilirsiniz. Liseden mezun olduktan sonra silahlıya çevirebilirsiniz.

Silahsız Yenileme Eğitimi ( Silahsız Özel Güvenli Yenileme Kursu ) :

Özel güvenlik kimlik kartının/ özel güvenlik eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dolmadan mutlaka yenileme eğitimi almaları gerekmektedir. Yenileme eğitimi toplam 50 saat olup kurs tarih ve ücretlerimiz için bize buradan ulaşabilirsiniz…

 Silahsız Yenileme Kursuna Kayıt için gerekli evraklar

1- 2 Adet Fotoğraf ( Erkek Adaylar da Sakalsız, Kravatlı, küpesiz zemin rengi beyaz. Bayan Adaylar da ise Kolye ve Küpesiz zemin rengi beyaz)
2-Diploma Fotokopisi
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi.

Not: Bu kursa özel güvenlik kimlik kartı yada özel güvenlik sertifikası olan kişiler diledikleri zaman katılabilirler. (5188 Sayılı kanunda değişiklik yapılmış olup daha önceden özel güvenlik kimlik kartının süresinin bitmesine 1yıl kalanlar yada enaz 6 ay kalanlar girmeliydiler şimdi bu zorunluluk yapılan kanun değişikliğiyle kalkmıştır. Diledikleri zaman yenileme eğitimi alıp kimlik kartlarının süresini uzatabilirler…)

 Silahlı Yenileme Eğitimi ( Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Kursu ) :

Özel güvenlik kimlik kartı yada Güvenlik Sertifikasının geçerlilik süresi dolmadan mutlaka yenileme eğitimi almaları gerekmektedir. Yenileme eğitiminin süresi 60 saat.  Kurs tarih ve ücretlerimiz için bize buradan ulaşabilirsiniz…

Silahlı Yenileme Kursuna Kayıt için gerekli evraklar
1- 2 Adet Fotoğraf (Erkek Adaylarda; Sakalsız, Kravatlı, küpesiz, zemin rengi beyaz. Bayan Adaylar da ise kolye ve küpesiz zemin rengi beyaz)
2- Diploma Fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi / Temel Eğitim Sertifikası Fotokopisi.
 

Not: Silahlı Yenileme kursuna özel güvenlik kimlik kartı yada özel güvenlik sertifikası olan kişiler diledikleri zaman katılabilirler. (5188 Sayılı kanunda değişiklik yapılmış olup daha önceden özel güvenlik kimlik kartının süresinin bitmesine 1yıl kalanlar yada enaz 6 ay kalanlar girmeliydiler şimdi bu zorunluluk yapılan kanun değişikliğiyle kalkmıştır. Diledikleri zaman yenileme eğitimi alıp kimlik kartlarının süresini uzatabilirler)

Silah Fark Eğitimi ( Silahsız Sertifika / Silahsız kimlik kartını silahlıya çevirmek için):

En az Lise mezunu 21 yaşını bitirmiş 22 yaşından gün almış olanlar ve silahsız güvenlik sertifikasına yada özel güvenlik kimlik kartına sahip kişiler bu eğitimi alabilirler. Silahsız sertifikasını / silahsız kimliğini silahlıya çevirmek isteyenler 20 saat silah dersi görecektir. Kurs tarih ve ücretleri için bize buradan ulaşabilirsiniz… 

Kayıt için gerekli evraklar

1- 2 Adet Fotoğraf ( Sakalsız, Kravatlı,Kolye,Küpesiz)
2- En az Lise Diploma Fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi / Silahsız Özel güvenlik Sertifika Fotokopisi
5- Silahlı Özel Güvenlik Olur İbareli Sağlık Raporu (Bu raporu tam teşekküllü devlet hastanelerinden alabilirsiniz. Raporda mutlaka SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibaresi olmalıdr.
 
Not : Silahsız kimliği silahlıya çevirmek isteyenler en az lise mezunu ve silahsız özel güvenlik kimlik kartı yada sertifikası olması gerekir.

Hizmetiçi Eğitim Atışlar:

5188 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği  hizmetiçi atışlar aşağıda açıkaca belirtilmiştir.  

Kurum/kuruluş veya hizmet veren şirket bünyesinde fiilen silahlı olarak çalışan özel güvenlik görevlilerine, Kanunun yerinde eğitim verilmesi ile ilgili 14 üncü maddesi 2 nci fıkrası hükmü çerçevesinde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atışları Bakanlıktan faaliyet izni alan herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumu üzerinden de eğitim ve atış için gerekli şartların (poligon) sağlanması durumunda yapılabilecektir.

Hizmetiçi eğitim atışlarının özel güvenlik eğitim kurumları üzerinden özel poligonlarda yapılması durumunda atış yaptıracak olan ekipte atış eğitimcisi sertifikası sahibi bir eğiticinin başkanlığında yeter sayıda gözetmen ve sağlık ekibi hazır bulundurulacaktır.

Atış sonrası özel güvenlik görevlilerinin 25 fişeği kullandıklarına dair sarf tutanakları ve atış takip defteri; atış sorumlusu, poligon sorumlusu, eğitim kurumu yöneticisi ve sağlık görevlisi tarafından düzenlenecek ve eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

Özel poligonda yaptırılacak atışlar en az 15 gün öncesinden ilgili Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine bildirilecektir.

Ayrıca, özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman eğitici olarak ders veren ve hizmetiçi eğitim atışı yaptırılmasında görev alacak olan ek ders görevlileri özel güvenlikle ilgili tüm eğitimlerin toplamında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen saat sınırlamasına uyacaklardır.

Özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atışlarında,  öncelikle personelin mevcut kişi, kurum, kuruluş veya şirkette son bir yıl içinde en az iki ay çalışmış olma şartı aranacaktır. Hizmetiçi eğitim atışının yaptırılmadığı tespit edilen personelin bağlı olduğu kişi, kurum, kuruluş veya şirkete atış planlamasına dahil olması için 7-30 gün arası süre verilecek, sürenin bitiminde atış planlamasına dahil olmayan personelin tespit edilmesi durumunda ilgili kişi, kurum, kuruluş veya şirkete, Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi uygulanacaktır

İsteğe göre yerinde yada eğitim kurumumuzda 5188 Sayılı Kanun kapsamında verilen eğitimler:

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik Sistem ve Cihazları

Temel İlkyardım

Genel Kollukla İlişkiler

Yangın Güvenliği ve Tabii Fel. Müd. Tarzı

Uyuşturucu Madde Bilgisi

Etkili İletişim

Kalabalık Yönetimi

Kişi Koruma

Silah Bilgisi ve Atış

Özel Güvenlik Sınav Tarihleri

2019 Yılı Özel Güvenlik Sınav Tarihleri

 

Sıra No:

Özel Güvenlik SınavıTemel Eğitim Kursuna Son Kayıt TarihiYenileme Eğitimi Kursuna Son Kayıt TarihiEngeç Eğitim Bitiş TarihiSınav Tarihi
1

80’inci Temel ve

56’ıncı Yenileme Eğitimi Sınavı

15 Aralık 2018

20 Aralık 2018

11 Ocak 201917 Şubat 2019
2

81’inci Temelve

57’inci Yenileme Eğitimi Sınavı

25 Şubat 20194 Mart 201915 Mart 201921 Nisan 2019
3

82’nci Temel ve

 58’inci Yenileme Eğitimi Sınavı

10 Nisan 201915 Nisan 201917 Mayıs 201923 Haziran 2019
4

83’üncü Temel ve

59’uncu Yenileme Eğitimi Sınavı

1 Temmuz 20198 Temmuz 201919 Temmuz 201925 Ağustos 2019
5

84’üncü Temel ve

60’ıncı Yenileme Eğitimi Sınavı

25 Ağustos 20192 Eylül 201913 Eylül 201920 Ekim 2019
6

85’inci Temel ve

61’inci Yenileme Eğitimi Sınavı

14 Ekim 201921 Ekim 201901 Kasım 2019

08 Aralık 2019

NOT: TÜM EĞİTİM KURUMLARININ KONTENJAN SINIRI OLDUĞU İÇİN KURS KAYIDINIZI SON GÜNE BIRAKMAYINIZ…

Özel Güvenlik Sınav Giriş Yerleri

Özel Güvenlik Sınav Sonuçları

Çıkmış Sınav Soru ve Cevapları

8 Nisan 2018 tarihinde yapılan 75’inci Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

 

75_sinav_8_nisan_2018_ozel_guvenlik_sinav_soru_ve_cevaplari_kitapcigi

3 Haziran 2018 tarihinde yapılan 76’ncı Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

 

76_sinav_3_haziran_2018_ozel_guvenlik_sinav_soru_ve_cevaplari_kitapcigi

12 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 77’nci Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

77-sinav-12-agustos-2018-temel-ozel-guvenlik-sinav-soru-ve-cevaplari-kitapcigi

30 Eylül 2018 tarihinde yapılan 78’inci Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

78-sinav-30-eylul-2018-temel-ozel-guvenlik-sinav-soru-ve-cevaplari-kitapcigi

02 Aralık 2018 tarihinde yapılan 79’uncu Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

79_sinav_02_aralik_2018_temel_ozel_guvenlik_sinav_soru_ve_cevaplari_kitapcigi

17 Şubat 2019 tarihinde yapılan 80’inci Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

 

80_sinav_17_ŞUBAT_2019_temel_ozel_guvenlik_sinav_soru_ve_cevaplari_kitapcigi

2 Aralık 2018 tarihinde yapılan 55’inci Yenileme Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

2 Aralık 2018 tarihinde yapılan 55’inci Yenileme Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

2 Aralık 2018 tarihinde yapılan 55’inci Yenileme Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

2 Aralık 2018 tarihinde yapılan 55’inci Yenileme Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

2 Aralık 2018 tarihinde yapılan 55’inci Yenileme Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

55_sinav_02_ARALIK_2018_yenileme_ozel_guvenlik_sinav_soru_ve_cevaplari_kitapcigi

17 Şubat 2019 tarihinde yapılan 56’ncı Yenileme Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz…

56_sinav_17_şubat_2019_yenileme_ozel_guvenlik_sinav_soru_ve_cevaplari_kitapcigi

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Çıkartmak İçin İstenen Belgeler

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN MÜRACAAT EVRAKLARI 

1-      Dilekçe (e-randevu.istanbul.pol.tr adresinden Randevu aldığınızda Takip Fişinizle beraber ek”inde çıkacak)

2-      Temel eğitim sertifikasının aslı ve fotokopisi. (Genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar (Sözleşmeli Personel Olmaz)  ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar Sertifika yerine ayrılmış oldukları kurumlardan hizmet dökümünü gösterir onaylı belge ile emekli sandığı tanıtım kartı ve personel kimlik kartının fotokopisini getirecektir.)

3-      Silahlı müracaatlar için Devlet Hastanelerinden alınan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur. ibareli sağlık kurulu raporu.

Silahsız müracaat için Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan Özel Güvenlik Görevlisi Olur. ibareli sağlık kurulu raporu.

NOT: Sağlık raporlarının üzerinde GÖZ, K.B.B., ORTOPEDİ, NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ  doktorlarının imza ve kaşelerinin bulunması gerekmektedir.( Kursa kayıt yaptırmak için aldığınız raporu kullanabilirsiniz ve 1 yıl süreyle geçerlidir.)

4-      Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. (Diploma, tasdikname, öğrenci belgesi vb.)

5-      Güvenlik Soruşturması Formu. 1Adet Asıl 1Adet fotokopisi istenmektedir. MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR                    

NOT: Arşiv araştırma formu bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulacaktır.www.guvenlikkursum.com adresinden temin edebilirsiniz.

6-      Üzerinde TC kimlik numarası bulunan  Nüfus cüzdanı, ehliyet vb. resmi kimlik fotokopisi.(1 Adet)

7-      Kan grubunu gösterir belge fotokopisi.

8-      2 adet Biyometrik fotoğraf. (Pasaport için kullanılan ebatlarda. Erkeklerde, Açık renkli kıyafetle, Sakalsız, kravatlı, zemin rengi beyaz, Bayanlarda ise açık renkli kıyafetli, kolye ve küpesiz, zemin rengi beyaz. Açık renk başörtülü olarak da çektirebilirsiniz.)

NOT: Fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun kıyafetle ön cepheden çekilmiş arka fon beyaz olacaktır.(Erkekler için sakalsız ve kravatlı kolye ve küpesiz olması gerekmektedir.)

9-      Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ödendi makbuzu.

NOT: Vergi dairelerine 9103 nolu Özel Güvenlik Ruhsat Harcı hesabına yatırılacaktır. (2019 yılı için Özel  Güvenlik Ruhsat Harcı tutarı: 737,00TL ’ dır.) (Güvenlik Kimlik Harç ücretinizi Bostancı Vergi Dairesine yatırmanız gerekmektedir.)

10-  Özel Güvenlik Kimlik Kart Ücretini HALK BANKASI TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI Hesabına IBAN TR02 0001 2009 4130 0016 0000 96  HALK BANKASI ŞUBELERİNDEN YATIRABİLİRSİNİZ. 20TL Yatırdığınıza dair dekontu mutlaka alınız. İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.

YENİLEME İÇİN İSTENEN BELGELER

1-        Dilekçe. (Dilekçe  randevu aldığınızda ekinde çıkacaktır.)

2-        Yenileme Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi

3-        www.guvenlikkursum.com internet sitesinden indirip ve bilgisayar ortamında veya daktilo ile dolduracağınız  Güvenlik Soruşturma Formu. (1 asıl, 1 fotokopi istenmektedir. MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR.

4-        Üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, Ehliyet vb. resmi kimlik fotokopisi. (1 Adet)

5-        Kan grubunu gösterir belge fotokopisi. (Ögg Kimlik Kartında yada Ehliyette yazıyorsa fotokopisi )

6-        2 adet biyometrik fotoğraf. (Pasaport işlemlerinde kullanılan standarda uygun olacak)(NOT: Fotoğraflar ön cepheden çekilmiş Sakalsız,kravatlı, kolye ve küpsesiz  Arka fon BEYAZ olacaktır.)

7-        Özel Güvenlik Kimlik Kartı Aslı ve Fotokopisi

8-        Varsa Parmak izi verenlere ait “Parmak izi Ve Fotoğraf Kayıt Formu’nun fotokopisi (Yoksa evrak tesliminde alacaklar) 2008 Kasım ayından sonra ehliyet, pasaport ve silah ruhsatı almak için dijital ortamda parmak izi verenler tekrar parmak izi vermemeleri için almış oldukları belge fotokopisi(ehliyet, pasaport ve silah ruhsatı)veya parmak izi çıktılarından bir nüsha getireceklerdir.) 

9- –  Özel Güvenlik Kimlik Kart Ücretini HALK BANKASI TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI Hesabına IBAN TR02 0001 2009 4130 0016 0000 96  HALK BANKASI ŞUBELERİNDEN YATIRABİLİRSİNİZ. 20TL Yatırdığınıza dair dekontu mutlaka alınız. İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.

10-   DİPLOMA : İl dışından kimliği olanlar İstanbul’ dan  yeni özel güvenlik kimlik kartı almak istiyorlarsa mutlaka okul diplomasının aslı ve fotokopisini de yanlarında götürmeleri gerekmektedir.


ÖNEMLİ !!!

* Jandarma bölgesinde ikamet eden şahıslar müracaatlarını İl Jandarma Komutanlığına yapacaklardır.

** Yenileme de Sağlık raporu istenmez almanıza gerek yoktur.

***Özel Güvenlik Kartınız varsa tekrar  Özel Güvenlik Kimlik Vergi harcı yatırmanıza gerek yoktur. Vergi harcı 1 defaya mahsus olarak alınır. Sertifika aldınız ancak özel güvenlik kimlik kartı için hiç başvuru yapmadıysanız  ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN MÜRACAAT EVKARLARI nı hazırlamaları gerekmektedir. Bu listeye www.guvenlikkursum.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Soruşturması Formu

Güvenlik Soruşturması Formunu bilgisayarınıza aşağıdaki linklere tıklayarak indirip doldurabilirsiniz.

Office programlarından hangisini daha iyi kullanıyorsanız iki farklı formatta GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMUNU HAZIRLADIK.

 

Excel Formatında     buraya tıklayarak indirebilirsiniz

Word Formatında      buraya tıklayarak indirebilirsiniz

NOT: Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün istemiş olduğu yeni formatı ekledik. Yeni Güvenlik Soruşturma Formunda muhtar onayı istenmemektedir. 

 

Emniyet Başvurularında İstenen Dilekçe ve Belgeler

Gerekli Belgeler:

* Şahsi Dilekçe

* Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

* Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

* Yenileme yapanlar için kaşeli yenileme sertifika fotokopisi.

* Özel Güvenlik Kimlik Kartının aslı ve Fotokopisi

* 2 adet Biyometrik fotoğraf (Beyaz zemin üzerine Açık Renk Giysi ile (Başörtüsü dahil) son 6 ay içinde cepheden çekilmiş)

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

*2 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

*Yenileme yapanlar için kaşeli yenileme sertifika fotokopisi.

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe

*2 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe (Çalışanlar İçin Şirket veya Kurum Dilekçesi de Eklenecek)

*Nüfus Cüzdanı fotokopisi

*1 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

*Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik kartı. (Mutlaka olacaktır.)

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

*Yenileme yapanlar için kaşeli yenileme sertifika fotokopisi.

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe (Çalışanlar İçin Şirket veya Kurum Dilekçesi de Eklenecek)

*Nufüs Cüzdanı fotokopisi

*1 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe (Çalışanlar İçin Şirket veya Kurum Dilekçesi de Eklenecek)

*Nüfus Cüzdanı fotokopisi

*1 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

*Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik kartı. (Mutlaka olacaktır.)

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

*Özel Güvenlik Kimlik Kartının aslı ve Fotokopisi

*Eski kimlik kartının üzerindeki geçerlilik tarihi geçmiş ise yenileme müracaatında bulunduğuna dair *(YENİLEME kaşesi gözükecek) yenileme sertifikasının fotokopisi

*2 adet Biyometrik fotoğraf (Beyaz zemin üzerine Açık Renk Giysi ile (Başörtüsü dahil) son 6 ay içinde cepheden çekilmiş)

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe

*Silahsız kimlik kartını silahlı kimlik kartına yükseltme yapanlar için öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ile birlikte fotokopisi.(Diploma, tastikname, öğrenci belgesi vb.)

*Emekli Olduğunu Gösterir Belge(Personel Şubeden Aslı Gibidir Onaylı Olacaktır.)

*Silahlı İçin Devlet Hastanesinden, Silahsız İçin Özel veya Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu (Karar kısmında “Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibaresi olacaktır.)

*Silahlı Temel Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi.

*Devlet Hastanelerinden Alınan Sağlık Kurulu Raporu (Karar kısmında “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” İbaresi Olacaktır.)

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

*Güvenlik Soruşturması Formu (MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR) (1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.) Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

*1 Adet Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi.

*Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi.

*2 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

*Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu ve fotokopisi.

*Silahsız Kimlik Kartının Fotokopisi

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe

*Yenileme Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi.

*Şahsi Dilekçe (Çalışanlar İçin Şirket veya Kurum Dilekçesi de Eklenecek)

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

*Güvenlik Soruşturması Formu (MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR) (1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.) Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

*1 Adet Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi.

*Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi.

*Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi

*Daha Önce Ehliyet,Pasaport veya Silah Ruhsatı Almak İçin Dijital Ortamda Parmak İzi Verilmiş İse “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu”nun Fotokopisi.

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

*İl dışından kimliği olanlar diploma aslı ve fotokopisini de yanlarında getireceklerdir.

*Eski Kimlik kartlarının getirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe

*Yenileme Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

*Güvenlik Soruşturması Formu (MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR) (1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.) Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

*1 Adet Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi.

*Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi.

*2 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

*Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi

*Daha Önce Ehliyet,Pasaport veya Silah Ruhsatı Almak İçin Dijital Ortamda Parmak İzi Verilmiş İse “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu”nun Fotokopisi.

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

*İl dışından kimliği olanlar diploma aslı ve fotokopisini de yanlarında getireceklerdir.

*Eski Kimlik kartlarının getirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe*

*Temel Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi.

*Özel veya Devlet Hastanelerinden Alınan Sağlık Kurulu Raporu (Karar kısmında “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” İbaresi olacaktır.)

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

*Güvenlik Soruşturması Formu (MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR) (1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.) Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

*1 Adet Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi.

*Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi.

*2 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

*Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu ve fotokopisi.

*1 Adet Üzerinde TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi.

Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

Gerekli Belgeler:

*Şahsi Dilekçe

*Temel Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi.

*Devlet Hastanelerinden Alınan Sağlık Kurulu Raporu (Karar kısmında “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” İbaresi Olacaktır.)

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

*Güvenlik Soruşturması Formu (MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR) (1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.) Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

*1 Adet Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi.

*Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi.

*2 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

*Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu ve fotokopisi.

*Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 20 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

 

Yıpranmış Kimlik Müracaatında istenen dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

Kayıp-Çalıntı Kimlik Müracaatı İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

Genel Kolluk Kuvvetlerinden Emekli Olanlardan İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

Soyadı Değişikliğinden Kimlik Müracaatı İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

İl Dışı Valilikten Alınan Kayıp-Çalıntı Kimlik Belgeleri İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

İl Dışı Valilikten Alınan Yıpranan Kimlik Kartları İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

YENİ KİMLİK KARTI (Eski Kimliği Olanlar) İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

Silahsız Kimliği Silahlıya Çevirmek İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

YENİLEME-Silahsız Kimlik İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

YENİLEME-Silahlı Kimlik İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

TEMEL-Silahsız Kimlik Müracaatı (İlk Müracaat) İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

TEMEL-Silahlı Kimlik Müracaatı (İlk Müracaat) İstenen Dilekçeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

Özel Güvenlik Ders Kitapları

Kitap İçeriği       

1- Özel Güvenlik Hukuk ve Kişi Hakları      
2- Özel Güvenlik Tedbirleri   
3-GÜvenlik Sistem ve Cihazları 
4-Temel İlk Yardım        
5-Yangın Güvenliği  
6-Etikli İletişim     
7-Kalabalık Yönetimi   
8-Kişi Koruma    
9-Uyuşturucu Madde Bilgisi    
10-Genel Kollukla İlişkiler
11-Silah Bilgisi ve Atış
Kitap No:001      
370Sayfadır.

Kitap siparişi vermek için buraya tıklayabilirsiniz…

Kitap İçeriği  ( EN ÇOK SATAN KİTAP)                                                                     
1- Özel Güvenlik Hukuk ve Kişi Hakları                                             
2- Özel Güvenlik Tedbirleri                                                                
3-Güvenlik Sistem ve Cihazları                                                      
4-Temel İlk Yardım                                                                          
5-Yangın Güvenliği                                                                          
6-Etikli İletişim                                                                               
7-Kalabalık Yönetimi
8-Kişi Koruma
9-Uyuşturucu Madde Bilgisi
10-Genel Kollukla İlişkiler
11-Silah Bilgisi ve Atış

Kitap No:002
480Sayfadır
NOT:Kurumumuza kayıt yaptıran öğrenicilerimize ücretsiz olarak verilir. Her ders için konu bitiminde çıkmış sınav soruları mevcuttur.

Kitap siparişi vermek için buraya tıklayabilirsiniz…

3G ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ
Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. No: 39 Kat: 2-3 Kadıköy/istanbul

Tel : 0216 450 20 20
Faks: 0216 450 21 21
GSM: 0554 857 10 95